ЖИТИ ПО-НОВОМУ!

Євромайдан повстав, коли тодішня влада в останній момент відмовилася підписати угоду з ЄС, але то був лише привід. Причина ж у тому, що в народу урвався терпець. На площі й вулиці ви­йшли люди, які не хочуть і далі так жити, як жили досі. «Так жити не можна!», – сказали вони. Докорінних змін потребують як країна в цілому, так і кожний громадянин окремо. Але ми не змо­жемо змінити Україну, якщо не змінимося самі, не поміняємо свого ставлення до власного життя і до життя цілої держави. У тому, що країна в такій кризі – є частка відповідальності кожного. Настав час дати чітку відповідь, що значить для нас «жити по-новому»?

ЖИТИ ВІЛЬНО!

Ми, українці, хочемо бути вільними. Тому, будь-які спроби поневолення, зовнішнього чи вну­трішнього, отримують від нас гідну відсіч, що доведено Майданом та боротьбою проти росій­ської агресії.
Свобода народу залежить від способу, у який він взаємодіє із владою. Слід створити дієві механізми громадського, правового і політичного контролю за діями влади. Елементом такого контролю є можливість для громадян отримати вичерпну інформацію про рішення державних органів та органів місцевого самоврядування. Такими ж відкритими мають бути кадрова політика і діяльність кожного чиновника і високопосадовця, його статки й доходи, витрати держслужбов- ців та їхніх сімей.

Для того, щоб все це забезпечити, потрібна низка змін у політичній системі.

По-перше, необхідне збереження і подальше вдосконалення відновленої парламентсько-прези­дентської форми правління, за якої Уряд формується коаліцією фракцій та депутатів. При цьому партія відстоює необхідність відповідального реформування виборчого законодавства з метою переходу до обрання парламенту за відкритими списками.

По-друге, необхідно забезпечити повне перезавантаження влади. До органів влади, які втрати­ли довіру людей повинні бути проведені дочасні вибори. Принцип політичної відповідальності за втрату довіри виборців повинен стати фундаментальним в будові української демократії.

По-третє, має відбутися децентралізація влади. Громади на місцях отримають більше прав і гро­шей на реалізацію повноважень. Виконавча влада в областях належатиме не призначеним згори «губернаторам», а виконкомам, сформованих облрадами, обраними людьми. При обов’язковому збереженні та зміцненні єдиного гуманітарного українського простору в мовно-культурній сфе­рі, в освіті, в політиці історичної пам’яті обов’язково враховуватиметься специфіка кожного регіону. Але Україна залишиться при цьому унітарною, соборною державою.

Структура власності ЗМІ стане прозорою, а конкурентне середовище в цій сфері – посилене. Створення суспільного телебачення є на порядку денному як невідкладне питання.

Партія окремо наголошує на неухильному дотриманні прав всіх національних меншин. Осо­бливу увагу слід надавати захисту українців Криму та кримських татар як корінного народу Криму.

Жити вільно – значить і вільно користуватися рідною мовою. Необхідно керуватися статтею 10 Конституції, яка визначає українську мову як державну, але особливо наголошує на правах російської мови та гарантує вільний розвиток усіх мов.

У сфері зовнішньої політики пріоритетом для партії є повноцінне членство України в Євро­пейському Союзі, щоб жити в «сім’ї вольній, новій». ЄС для нас не ціль, а інструмент, щоб змі­нити країну і запровадити в ній європейські стандарти.

ЖИТИ БЕЗБІДНО!

Бідній людині важко бути вільною, тому що над нею постійно висить безвихідна потреба об­міняти свободу на хліб насущний. Тому будувати демократію означає творити суспільство за­можних людей.

Україна має все необхідне, щоб забезпечити добробут. Ми вміємо і хочемо жити власного пра­цею, здатні бути творчими та інноваційними, вчимося не бути заздрісними і щиро радіти успіху сусіда чи колеги. Але ми втрачаємо можливості й досі пасемо задніх. Чому? Тому що на відміну від нас країни Центральної та Східної Європи будують економіку вільної конкуренції, нових ідей, ділової ініціативи, наполегливої праці і постійного самовдосконалення. В такій системі най­розумніші, найпрацьовитіші і найенергійніші не ховають свої гроші в подушку, а інвестують їх в нові бізнеси, даючи тим самим роботу і шанс на успіх тисячам і мільйонам своїх співвітчизників. Партія виступає за впровадження реальної конкурентної економічної моделі в Україні.

Потрібно відмовитись від популізму та говорити людям правду: високі стандарти життя ста­нуть реальністю лише після проведення необхідних реформ (включно із подоланням корупції), відродження економіки та як результат наполегливої праці. У той же час, держава зобов’язана невідкладно забезпечити належний соціальний захист найбідніших громадян.

Реформувати правоохоронну систему (суди, міліцію, СБУ, прокуратуру) – значить, створити передумови успішності всіх змін, в тому числі й в економіці. Тільки незалежний суд може за­безпечити захист прав та свобод і недоторканість власності, що важливо для притоку в країну інвестицій.

Антимонопольний комітет має стати ключовим економічним регулятором. Поле його діяль­ності – від забезпечення вільної конкуренції у великому бізнесі до гарантій малому підприєм­ництву. Так само це стосується якості та вартості послуг в житлово-комунальній сфері, де теж орудує жахлива монополія.

Потрібно зняти «корупційний податок» на економіку. Соціально відповідальний бізнес має платити податки до бюджету, а не хабарі окремим чиновникам. Кількість податків слід скороти­ти, ставки – зменшити, всі офшори – перекрити.

Необхідно утвердити систему спрощеного оподаткування для малого та середнього бізнесу. Створити свою справу, взяти відповідальність на себе – це теж жити по-новому.

Забезпечити доступ української продукції на світові ринки. Аграрна галузь може стати точ­кою прориву для української економіки.

ЖИТИ ЧЕСНО!

В Україні мають восторжествувати принципи правової держави та справедливості. Ці принци­пи вимагають наявності прозорої і несуперечливої законодавчої бази, доступного, справедливого, неупередженого і змагального судочинства, невідворотності покарання за злочин, гарантій до­тримання основних прав особи, обмеження втручання держави в приватне і громадське життя.

Пріоритетними завданнями на цьому шляху сьогодні є:

Антикорупційна люстрація судових, правоохоронних, податкових і митних органів.

Встановлення публічного контролю за призначенням і діяльністю суддів і створення системи їхнього автономного функціонування, незалежного від законодавчої та виконавчої гілок влади.

Формування професійного корпусу державних службовців, їх соціальний захист та посилення відповідальності.

Усвідомлення, що пропонувати та давати хабар так само аморально, як його вимагати та бра­ти. Утвердження в якості свого роду національної ідеї нетерпимості до корупції.

ЖИТИ БЕЗПЕЧНО

Найефективніший захист від зовнішньої агресії – в об’єднання народу в боротьбі проти оку­пантів. Не допустити в суспільстві чвар і провокацій на ґрунті мови, ідеології, релігії. Захистити кожну родину, місто, вулицю від насильства.

Пріоритетом стануть політична та дипломатична боротьба за повернення тимчасово окупова­ного Криму, збереження територіальної цілісності України.

Уроки останніх місяців свідчать: Україна сама мусить забезпечити свою оборону. Необхідне істотне, в рази, збільшення витрат на відновлення, модернізацію та посилення Збройних Сил та інших структур, від яких залежить захист від зовнішньої агресії. Історія вчить: «хто не хоче годувати свою армію, той годує чужу» або «хочеш миру – готуйся до війни». Часи невиправда­ного пацифізму минули. Зміцнення обороноздатності країни має стати загальнонаціональною справою, ділом всіх та кожного. Наш ВПК здатний задовольнити більшість потреб армії і дати поштовх реіндустріалізації – відродженню промислового потенціалу України.

Окремої ваги питання – забезпечення енергетичної незалежності, диверсифікація поставок газу. Зниження споживання енергії – наша спільна справа, яка починається з такої простої дії, як, виходячи, вимкнути світло, а завершується модернізацією підприємств та виробництв із одно­часним зниженням енергоємності.

Жити по-новому – це покладатися перш за все на власні сили. За нас нашу роботу ніхто не зробить!

Ми здатні почути й зрозуміти один одного. Здатні об’єднатися заради достойного майбутнього України, заради спільної перемоги.

Бажання і готовність українців жити по-новому – ось основний ресурс національного розви­тку і головна запорука успіху.